Zasady ochrony prywatności

Zasady ochrony prywatności strony www.wakacjeaustria.pl obowiązujące od października 2014R.

  1. ASA Consulting w Tychach Andrzej Słodczyk działa w zakresie turystyki pod nazwą Biuro Podróży ASA w Tychach. Biuro jest Organizatorem usług turystycznych.
  2. Biuro Podróży ASA jest administratorem bazy danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów. Dane te pochodzą z różnych źródeł w tym z formularza na stronie www.wakacjeaustria.pl. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO) oraz w celach marketingu usług własnych (art.6 ust.1 lit.f RODO). Przetwarzane są także w celach sprawozdawczości finansowej (art.6 ust.1 lit.c RODO).
  3. Biuro Podróży ASA działa jako Organizator usług turystycznych. Firma jest administratorem danych osobowych swoich klientów. Biuro Podróży ASA nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to działań, jako pośrednik, których nie wykonuje jako administrator danych osobowych.W przypadku pośrednictwa są to dane powierzone od innych organizatorów usług turystycznych.
  4. Do kontrahentów Organizatora w Austrii są przekazywane jedynie dane dot. nazwiska osoby (Familie ……) Podaje się także ilość osób.Te dane nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby.
  5. W przypadku wyrażenia chęci przez klienta, aby zakupić karnet narciarski grupowy podawane są imiona i nazwiska oraz rok urodzenia. Zamówienie zakupu karnetów drogą e-mailową, telefoniczną lub w każdej innej formie wymaga podania imion, nazwisk oraz roku urodzenia osób dla których zakupywane są karnety. Stanowi to jednocześnie wyrażenie zgody na udostępnienie ww. danych osobowych podmiotowi dystrybuującemu te karnety w Austrii.
  6. Dane osobowe w formularzach na stronie Internetowej, traktowane są jako dane doraźne. Usuwa się je niezwłocznie po wprowadzeniu ich do bazy danych klientów Biura Podroży ASA w Tychach.
  7. Dane osobowe przeznaczone do wystawienia polis ubezpieczeniowych są danymi zakładów ubezpieczeń .Są to dane powierzone do Biura Podroży ASA i nie stanowią bazy danych tego biura.
  8. Dokumenty wyjazdowe (podpisana umowa, voucher i polisa ubezpieczeniowa) wysyłane są do osoby rezerwującej wyjazd na podany przez nią w umowie adres. Przesyłka następuje tylko i wyłącznie drogą poczty poleconej (Poczta Polska). W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wysłanie drogą e-mailową dokumentów. Dokumenty te zabezpieczone powinny być 8-znakowym hasłem, uzgodnionym drogą telefoniczną.
  9. Dane dodatkowe, poza danymi z formularza strony www.wakacjeaustria.pl przesłane do Biura Podroży ASA przez klienta są zabezpieczone zgodnie z decyzją klienta. Biuro Podróży ASA zaleca wysłanie ich pocztą poleconą na adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 41 lub osobiste ich dostarczenie.
  10. Spełniając obowiązek informacyjny wobec klientów Biura Podróży ASA w Tychach odwołujemy Państwa do podstrony https://www.wakacjeaustria.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/