Podstawa prowadzenia działalności i rekomendacje

PODSTAWA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI:

Działalność gospodarcza wpisana pod numerem 10403/2005 w Urzędzie Miasta w Pszczynie. Obecnie wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Słodczyk Andrzej ASA Consulting, NIP: 646 000 11 22.

Strona Internetowa: www.asa.tychy.pl

Na tej stronie można uzyskać informacje dotyczące oferowanych ubezpieczeń, szkoleń i doradztwa, w tym także ubezpieczeń turystycznych.

REKOMENDACJE:
referencje_3a

 

Referencje

referencje1