Podstawa prowadzenia działalności i rekomendacje

PODSTAWA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI:

  • Zezwolenie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych nr 7/99
  • Działalność gospodarcza i wpisana jest pod numerem 10403/2005 w Urzędzie Miasta w Pszczynie. Obecnie wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  • Gwarancja ubezpieczeniowa, zgodne z wymaganiami prawa.
  • Certyfikat „Ekspert ds. Austrii” wydany przez Austriacki Ośrodek Informacji Turystycznej w Warszawie oraz Austriacki Ośrodek Informacji Turystycznej na teren Europy Śr. i Wsch.
  • Licencja pilota wycieczek zagranicznych nr 2249

REKOMENDACJE
referencje_3a

 

Referencje

referencje1