No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district, Shanghai, China.
آسیاب غذا بادام

آسیاب غذا بادام

چند استفاده از آسیاب . آسیاب های آبی ... استفاده از مخلوط کردن یا آسیاب برقی توصیه نمیشود ...

whatsapp
چند استفاده از آسیاب

چند استفاده از آسیاب

اما در مناطقی از ایران از آب قنات هم به جهت حرکت سنک آسیاب استفاده می‌شده است . هر چند امروزه ...

whatsapp
آسیاب پودر چند منظوره

آسیاب پودر چند منظوره

مصرف داخلی در هر تن از آسیاب ... بعد از چند بار پر و خالي كردن ... گاز محافظ آرگن استفاده شد ...

whatsapp