No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district, Shanghai, China.
گنج ایران قبر گبري

گنج ایران قبر گبري

گنج ایران قبر گبري آموزش گنج یابی در سرزمین گنج ها(آموزش گنج یابیعلائمقلم و خطوط نسخه و.....

whatsapp
نوده چناران

نوده چناران

درختی است آشنا که در بیشتر مناطق کوهستانی می‌روید. برگ‌هایی باریک و مخملی‌شکل شبیه به برگ ...

whatsapp
بیجار غدیر

بیجار غدیر

بدو بخشم تن و جان و سر و پا ... و از این سنگ در داخل حیاط در ... روز دیگر در بیجار بماند تمام ...

whatsapp
بیجار غدیر

بیجار غدیر

شیطان از این فرصت استفاده کرده و به شکل انسانی در آمد و یک سنگ ... بیجار گروس در ... پا به فرار ...

whatsapp
 watching پرنده نگر

watching پرنده نگر

طبیعت بیجار: ... و رفاقتش در آن روز شکستن پا از یافتن و ... سنگ چشم پشت سرخ ماده در ...

whatsapp