No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district, Shanghai, China.
دل نوشته ها رهی معیری

دل نوشته ها رهی معیری

که هر جا نوگلی باشد بهار است آن را که جفا ... گنج گوهر بین که در کنج ... از آن طره پر شکن ...

whatsapp
سخن روز. Google Groups

سخن روز. Google Groups

این به آن جهت است که در ... بسیار بالا و کمر شکن است. ... حرف زدم تَتَتَتَق شادی روح ...

whatsapp
یاران ناب

یاران ناب

ما به بدحجابان مان تذکر می دهیم که زن در حجاب مثل گوهر است در ... از آن است که ... روح امام و ...

whatsapp
جانسوز شعر (4)

جانسوز شعر (4)

با چنین گنج که شد خازن او روح ... سرگشته که آخر. جان در سر آن گوهر ... است که همچون مه ...

whatsapp
گوهر عید سعید قربان

گوهر عید سعید قربان

اکنون ابراهيم است که در پايان راه ... و خواهي ديد که – اِنْ ... که عشق به روح مي بخشد ...

whatsapp
کشکول عماد ضرب المثل

کشکول عماد ضرب المثل

در مثل های مشابه مانند «گلاب ریزد ولی بوی آن نریزد» یا « گوهر ... است که در ... در شکم مادر روح ...

whatsapp
ُانسان دوستی

ُانسان دوستی

... که در افرینش ز یک گوهر ... این نظر به آن معنی است که روح ... را که از آن سر پیچید قانون شکن ...

whatsapp