Informacja szczegółowa o aktualnej polisie ubezpieczeniowej dla Biura Podróży ASA

Odpowiedzialność cywilna Biura Podróży ASA Tychy

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI  UBEZPIECZENIOWEJ DLA BIURA PODRÓŻY ASA W TYCHACH

Towarzystwo Ubezpieczeniowe:  SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Polisa ubezpieczeniowa:  umowa gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Termin ważności: 20-04-2019r.

Suma ubezpieczenia:  120 218,00 złotych (28 000,00Euro)